Go down!
 

Napadají vás často tyto myšlenky?
 

Mám v týmu
šikovné lidi
a nemám čas
na jejich rozvoj

Byl jsem
povýšen
a budu řídit
nový tým

Chci
implementovat
nový projekt do
společnosti

Já a má
společnost
potřebujeme
změnu

 

Programy 1:1 pro vás
 

Jak řídit a postavit
výkonný tým

 • Styly řízení
 • Osobnostní typologie
 • Analýza aktivit týmu
 • Analýza typologie týmu a jeho okolí
 • Sociální mapa
 • Zpětná vazba na vnímání potřeb týmu
 • Zpětná vazba na řešení krizových situací
 • 3 doporučení pro praktickou implementaci

Jak komunikovat
a implementovat
změny/projekty
do společnosti

 • Analýza současného stavu
 • 3 priority změny
 • Posouzení parametrů v Business Modelu
 • Hard a soft dopady změny/projektu
 • Definice přirozených sponsorů změny/projektu a stanovení přidané hodnoty
 • 3 doporučení pro prezentaci a komunikaci změny/ projektu do společnosti
 • Manažerský reporting

Na míru dle
Vašeho přání …

 • Obsahem může být jedno z témat
 • „Refresh“ priorit
 • “Stress management”
 • Potřebuji změnu
 • Osobní vize
 • „Personal Branding“
Mám zájem o jeden z programů
 

Co získáte?
 

Vy

 • Individuální přístup, který šetří Váš čas je maximálně efektivní
 • Ráznost při implementaci Vašich kroků
 • Zvýšení vnímání Vaší přidané hodnoty
 • Nalezení nového pohledu na situaci
 • Nalezení nového přístupu/řešení
 • Loajálního, nezávislého partnera
 • Pohled zkušeného manažera
 • Vnímání přidané hodnoty pohledem zkušeného CFO
 • Partnera pro brainstorming
 • Větší jistotu a sebevědomí

Vaše společnost

 • Úspora času TOP managementu delegováním vybrané oblasti na mentora
 • Zvýšení výkonu Vašich týmů
 • Individuální rozvoj talentů
 • Zvýšení výkonnosti společnosti
 • Efektivita/ úspora času zaměstnanců a peněz společnosti v oblasti vzdělávání
 • Úspora nákladů stabilizací klíčových pracovníků (získání a vyškolení nové osoby na úroveň klíčového pracovníka stojí společnost až milion korun)
 

Unikátní kombinace dovedností v jednom
 

Mentor

Důvěra, loajalita, praktické zkušenosti, nezávislost

Čísla

 • Business rozměr
 • Tvorba přidané hodnoty a zisku
 • Plánování a “Follow up” proces
 • Rizika implementace

Empatie

 • Osobní hodnoty
 • Vnímání chování okolí a komunikace
 • Pochopení týmu a motivace
 • Priority

Empatie

 • Osobní hodnoty
 • Vnímání chování okolí a komunikace
 • Pochopení týmu a motivace
 • Priority
 

Jak to funguje?
 

Úvodní schůzka, kde se stanoví cíl společné práce v rámci 6-ti měsíčního programu

První 2 měsíce schůzka jednou za čtrnáct dní, kde se stanový potřeba změny, vhodné techniky a požadovaný cíl

Další 4 měsíce jednou měsíčně diskuse a zpětná vazba k praktické implementaci nových dovedností na konkrétních příkladech k praxe klienta

Vyhodnocení a zpětná vazba od sponzora programu

 

Proč vznikl TRUST PARTNER?
 

Hana Pleskačová

Performance consultant, mentor, lektor

Hana Pleskačová

Performance consultant, mentor, lektor

Programy TRUST PARTNER vznikly nejen na základě vlastních praktických manažerských zkušeností v mezinárodních společnostech, ale i na základě praxe v malých a středních firmách.

V současné době stojí management, majitelé společností a zaměstnanci před realitou:

 • stálé nové úkoly při stejné či menší kapacitě lidských zdrojů
 • tlak na výkon a rychlou implementaci změn
 • nedostatek kvalifikovaných osob ve vybraných oblastech, na které s důvěrou můžete delegovat
 • management nemá čas na rozvoj svého týmu a řeší akutní aktivity či plnění business plánů
 • není čas na naslouchání a vnímání toho, co je mezi řádky
 • pocit tlaku, samoty a nedůvěry, která vše komplikuje

Sama jsem si výše uvedené prožila na různých úrovních pozic managementu a individuální podpora formou 1:1 programů mi chyběla.

Studie vlivu chování/motivace zaměstnanců na výkonnost společností jednoznačně ukazují, že zapálení pro věc, důvěra (proto název TRUST PARTNER) a respekt jsou významným faktorem pro úspěšný rozvoj osobnosti a růst výkonnosti společností.

Každá velká korporace se rozhoduje v určitém stádiu jejího vývoje implementovat projekty „Kultura společnosti“, „Naše hodnoty“, „Motivace zaměstnanců a managementu“, „TOP Talent“. Jedná se o dlouhodobé projekty, jejichž implementace je náročná na komunikaci, na práci s managementem a se zaměstnanci. Ani jedna oblast nesmí být podceněna, jinak investovaný čas a peníze vyjdou nazmar.

Jako příklad z praxe mohu uvést práci s talenty. Pokud ve společnostech funguje práce s talenty, tak bohužel jen do chvíle, kdy je mu nabídnuta výzva – nová pozice či úkol, pak už na něj není čas. Jeho nadřízený má na něj omezený časový prostor z důvodu vyšších priorit a na schůzkách se řeší pouze plnění úkolů. Není čas na vedení zkušeným manažerem/mentorem, aby se pod jeho vedením talent naučil novým dovednostem, které do této doby nepoužíval. Jedná se právě o zkušenosti s řízením a motivací týmu či o taktiku prosazování změn do společnosti. Pouze praktické situace, nezávislý pohled a správná zpětná vazba akceleruje používání nových dovedností a akceleruje výkonnost.

Pokud talent výše uvedenou podporu nemá, často se pak stává, že vybraní talenti do roku a půl ztrácí energii. Okolí je následně překvapeno, že tak šikovný člověk nedodává a často dochází až k syndromu vyhoření.

Dalším příkladem je opětovné nastartování výkonnosti již stávajících manažerů nebo podnikatelů, kteří pod neustálým tlakem ztrácí energii a potřebují „refresh“ jejich firemní i osobní vize a priorit. Pro tyto klienty je důležitá právě nezávislost, loajalita a zkušenosti externího partnera, který mu pomůže vytvořit si odstup a nový pohled na danou problematiku či řešení. Využití externích 1:1 programů ve společnosti šetří významným podílem čas všech zúčastněných.

Podnikatelé získají upřímnou nezávislou zpětnou vazbu na jejich cíle, fungování jejich organizace a business modelu od osoby s praxí.

TOP management deleguje vybrané oblasti na mentora. Dále klient nemusí trávit dny na standardních manažerských skupinových školeních, kde pro něj je relevantních pouze cca 50% informací, bez ohledu na to, že získává pouhé informace a nedochází k transformaci do praxe.
Stabilizací a nastartováním výkonnosti stávajících manažerů společnost uspoří až 1 milion Kč oproti situaci, kdy by klíčový pracovník odešel ze společnosti (jedná se hlavně o náklady související s  náborem a vyškolením nového klíčového pracovníka).

Díky využití 1:1 manažerských programů dochází ve společnosti k úsporám ve výši milionů korun a dochází k efektivnímu využití kapacit klíčových osob.

Pokud ve výše uvedeném poznáváte Vaši společnost nebo sebe a přejete si změnu, využijte jeden z programů TRUST PARTNER.

Ráda Vám budu partnerem na cestě akcelerace Vašich schopností a výkonu. Nabízím Vám vlastní praktické zkušenosti v unikátní kombinaci – business pohled přes čísla a přidanou hodnotu spolu s empatií zkušeného manažera.

Hana Pleskačová (Linkedin profil)

 

Kontaktujte mě
 

Pro více informací mě poskytněte kontaktní údaje a definujte cíl naší spolupráce.
Hana Pleskačová (Linkedin profil)

 

Spolupracujeme
 

 

Reference
 

Eva Čejková Vašková

Ženy s.r.o.

Rok 2018

“Hanka je pro mě v mých projektech a ve společnosti ŽENY s.r.o. obrovskou podporou ve světě čísel a strategií. S jejím analytickým a zároveň velice lidským přístupem je každý problém výzvou a motivací. Zcela přesně a systematicky dokáže nastavit a vést dlouhodobou strategii a zapojit do ní celý tým.
Pro mě osobně je skvělou koučkou a mentorkou na základě přesného pojmenování mých talentů, se kterými jako první začala pracovat a pomalu a jistě tak posunuje krok za krokem mě a s tím tedy i celou společnost.”

 

Radovan Hrubý

Hrubý&Pščolková, advokátní kancelář

Rok 2017

“Jsem člověk, který řídil v minulosti firmu spíše intuitivně. Jak společnost rostla, potřeboval jsem zavést základní procesy v řízení a  nastavit elementární vnitřní organizaci, tzn. realizovat přerod z „one man“ show na firmu. Díky testům Dynamiky Talentu jsem si uvědomil to, v čem jsem mé společnosti nejpřínosnější, co mně opravdu baví a hlavně,  jaký tým kolem sebe potřebuji. Díky zkušenostem Hanky budujeme tým a nastavujeme efektivní praktický reporting a kontroly tak, abych mohl začít s pocitem klidu delegovat. Vřele doporučuji Hanku – propojení manažerské praxe, analytického myšlení, empatie s praktickým přístupem k řešení. Hodnota investice se mi již několika násobně vrátila.”

 

Petr Bučík

Partner odpovědný za Management Consulting

Rok 2016, KPMG Česká republika

“Služeb Hany Pleskačové využíváme pro naše zaměstnance. Oceňuji u ní, vedle empatie a pochopení potřeb klientů, i její dlouholeté  praktické zkušenosti s řízením týmů a velkých projektů na půdě mezinárodních firem. Výsledky její práce vidíme v praxi ve zvýšení schopnosti našich zaměstnanců efektivně spolupracovat s druhými ve stále náročnějším prostředí. Vřele doporučuji jak její coaching, tak i „na míru šité“ manažerské programy.”

 

Filip Nemeth

Associate, A.T. Kearney

Rok 2016, New York, USA

“S Hankou jsem měl možnost spolupracovat na mém vlastním rozvoji poté, co jsem byl jmenován do nové role. Díky této příležitosti, mít Hanku jako svého mentora, jsem byl schopen uvědomit si svojí roli v rámci naší společnosti jako celku. Začal jsem efektivněji využívat mé dovednosti a silné stránky při řízení projektů, mého týmu a při práci s klienty. Hanky zkušenosti týkající se řízení velkých firem a porozumění manažerským dovednostem bylo zřetelné ihned při našem prvním setkání. Díky mé spolupráci s Hankou pozoruji značný posun v mém stylu řízení projektů, týmu a v komunikaci s klienty. ”

 

Marcel Soural

majitel a generální ředitel Trigema a.s.

Rok 2016

“Manažerské programy Hany Pleskačové doporučuji zařadit do práce s týmem. Programy jsou kombinací teorie a tolik potřebné praxe díky její praxi, kdy sama vedla velké týmy a implementovala změny. Mé kolegy si navíc získala lidským a přátelským přístupem, rychlým raportem a samozřejmě odborností díky 20 letým zkušenostem v korporátních top manažerských pozicích. Z každého dne jsme vždy získali inspirativní nápady pro další aktivity a rozvoj společnosti. Nástroje Talent Dynamics nám přinesly nový pohled na individuality a i na sestavení výkonných týmů. Využitím jejích služeb šetříme nejen čas, ale i naši energii. Jsem s její prací a výsledky mých zaměstnanců více než spokojen. ”

 

Irena Kolářová

advokát, KPMG Legal s.r.o, advokátní kancelář

Rok 2016

“Hanku jsem si vybrala, protože mne zaujaly její profesní zkušenosti a zároveň se mi líbila po lidské stránce. Následně se ukázalo, že to byla správná volba. Pomohla mi nahlížet na mou situaci z jiných úhlů a díky ní jsem získala novou představu o řešení mého budoucího profesního růstu, resp. hned o několika řešeních. Zároveň i moje okolí u mne začalo vnímat změnu v přístupu a hodnotilo ji kladně. Hanka byla velmi profesionální, její zkušenosti jsou rozhodně znát. V přístupu ke mne byla svěží, informace předávala jasně, strukturovaně a pro mne zcela čitelně. Její vedení bylo velmi efektivní a dokázala mi pomoci doslova v pár setkáních.”

 

Ing. Michal Netolický

vedoucí oddělení marketingu,Trigema a.s.

Rok 2015/2016

„Program mi odpověděl na mnoho dosud nezodpovězených otázek. Jednalo se o obrovské množství otázek citlivých,  vnitřních a čistě osobních, odborných a pracovních, jednoduchých i komplexně složitých. Odpovědi byly vesměs nepříjemné pro mou předchozí osobnost, která se díky programu posunula ještě více k „open minded“ smýšlení. Nejprve se jednalo o vyjasnění kvalit, schopností a dovedností nebo osobnostních předpokladů. Poté se přeneslo těžiště řešených problematik k typickým profesně-manažerským záležitostem. Forma schůzek byla mixem naslouchání, sdělení nejvíce rezonujících konfliktních momentů, návrhů alternativních řešení po oboustranném brainstormingu od zkušené osoby, ze které jsem cítil obrovský zápal a vášeň pro danou problematiku. I kdyby ze mě program neudělal lepšího manažera, 100% ze mě udělal člověka, který se bude již nadosmrti snažit pochopit motivy chování druhých lidí…“

 

Tomáš Maršálek

Generali PPF Holding, Česká Pojištovna a.s.,  Head of Commissions and Sales Processes

Rok 2015

„Po 2-3 letech ve funkci manažera, který řídí 23 lidí, má na starost miliardový budget a nastavuje klíčové procesy výplaty provizí obchodníkům, jsem se potřeboval zastavit a znovu získat nadhled. Hanka mi pomohla uvědomit si, kdo je sponzor mých aktivit a jak prioritizovat práci sebe i svého týmu v dnešní stresující době. Díky společným konzultacím a případovým studiím dokážu lépe rozpoznat potenciál mých lidí, pracovat na jejich rozvoji a efektivně zadávat úkoly. Růst pozoruji i na poli komunikace s vedením společnosti a nadřízenými, kde je mnohdy potřeba vést kritické diskuze s jasným oddělením pracovní a osobní roviny.“

Ing. Miriam Janyšková, MBA,

zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu Qiido(R)

zakladatelka a ředitelka společensky odpovědného projektu Charitky(R)

Rok 2014/2015

Hanka mě podpořila a naučila se dívat na věci s nadhledem (helikopter view). Zároveň byla mou osobní průvodkyní a nezávislým důvěryhodným partnerem v definování a dosahování cílů s minimem oscilací (nahoru / dolů)…cesta k cíli tak může být přímější a rychlejší. Díky jejím dlouholetým zkušenostem v top managementu je schopna vidět situaci jak z pohledu nadřízených, tak i podřízených, a takto pochopit konkrétní požadavky sponzorů projektu. Díky spolupráci s Hankou nemusíte „narazit na zeď 10x, ale jen 2x“.

 

Lenka Hejduková, Obchodní ředitelka

Havel, Holásek & Partners, advokátní kancelář

Rok 2013/2014

Hana je velmi zkušená, absolutně profesionální a lidsky velmi moudrá top manažerka. Pomohla mi a podpořila mě v procesu rozhodování o pro mě osobně velmi významné změně v mojí profesní kariéře. Bylo pro mě velmi důležité uvědomit si skutečný rozměr karierní změny. Hana mi pomohla také identifikovat možnosti dalšího rozvoje a určení měřitelných cílů. Hana plně využívá svoje zkušenosti s implementacemi změn ve společnostech a aplikuje je velmi pragmaticky a realisticky.

Přirozeně mě pomohla také si uvědomit a dávat si pozor na fakt, že realita přináší mnoho dalších úkolů a výzev, které je potřeba řešit. Náročná operativa ohrožuje focus a zaměření na to, co je v plánu a co má skutečnou hodnotu. Svým nadhledem a zkušeností, cenou radou i dobře míněným upozorněním na odbočky z hlavní cesty mi jakoby svítila na cestu. Byla mým cenným průvodcem, skutečným coachem/mentorem a skvělým člověkem, kterému záleží na úspěchu druhých, nejen za to si jí vážím a za vše ji děkuji.